20170819.Photos-19-08-2017

Austria you beautiful country. It never seizes to amaze with gorgeous mountains and tiny pretty lakes. Next stop: a bigger lake, namely Balaton.